promise

Dags att tänka helhet!

Hållbarhet handlar inte bara om enskilda frågor, hur mycket vi släpper ut eller hur mycket vi  förbrukar. Det handlar om hela ekosystem. Kretslopp består av många sammanlänkade delar som tillsammans bildar en helhet. Insatser som exempelvis är bra för klimatet men som samtidigt har negativ påverkan på biologisk mångfald, är inte hållbara lösningar i längden. Enskilda insatser med goda intentioner kan leda helt fel när vi inte tänker helhet.
Vi ett gäng erfarna miljövetare, ekonomer, affärsutvecklare och kommunikatörer som återvinner och startar upp gamla Promise som ett nytt hållbarhetsbolag, där vi jobbar gränsöverskridande tillsammans för att se helheten. Vi vill hjälpa kunder att utveckla framgångsrika affärer inom planetens gränser. Ett nytt erbjudande där affärsutvecklingskonsulterna tillsammans med företaget startar kartläggningen i ekologin och verksamhetens faktiska behov av och påverkan på natur.

Promise är en del av Oh My som ingår i People People People - koncernen. Detta är vår juridiska hemvist tills dess att vi har allt på plats med nytt bolag, ett rebrandat Promise med ny logga, reklamig devis och en roligare webb. Men vi har ett org.nr,, en tydlig idé, intressanta kunder och kompetenta kollegor. Ring oss så berättar vi mer.

3 avgörande faktorer

Oavsett vilken ambitionsnivå ni har med ert hållbarhetsarbete så finns det tre avgörande faktorer för att lyckas:

Förutsättningar. Först och främst behöver verksamheten känna till sina faktiska förutsättningar. Dels i form av nya krav och riktlinjer som följer med den globala policyutvecklingen, men även förväntningar från ägare, medarbetare, kunder, marknad. Det handlar om att kartlägga och identifiera de hållbarhetsfrågor som är relevanta för verksamheten sett utifrån vilken påverkan man har på naturen och vilket beroende man har av naturen.


Affärsutveckling. Ett hållbarhetsarbete måste vara lönsamt och utvecklande för verksamheten, helt enkelt för att man ska ha råd att ta in och jobba med frågorna i den omfattning som krävs. Affärsutveckling, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, blir då helt avgörande för att kunna omvandla de värden som skapas i ett hållbarhetsarbete till konkret affärsnytta för verksamheten.


Kommunikation. Ett integrerat hållbarhetsarbete skapar också nya möjligheter att kommunicera. Arbetet genererar insikter, uppslag och värden som kan omsättas till engagerande och konkurrenskraftig kommunikation. Bolagens förmåga att synliggöra de arbete man faktiskt gör blir en vital del i förändringsprocessen.

Vi hjälper företag och verksamheter som:

• har ett klimatarbete men inte jobbat med biologisk mångfald.

• behöver säkerställa att verksamheten uppfyller och följer aktuella krav och riktlinjer.

• har ett hållbarhetsarbete som enbart innebär kostnader.

• har jobbat med Agenda 2030 men vill ta nästa steg.

• vill kommunicera sitt hållbarhetsarbete för att utveckla affärsnytta och konkurrenskraft.

• vill erövra eller behålla den marknadsledande position inom hållbarhet.

Pernilla Kearney
Sustainable Business Director
+46 70 350 87 81
pernilla@wearepromise.se
Fredrik Karlsson
Senior Business Developer
+46 70 625 05 59
fredrik.karlsson@ohmy.se
Cecillia Cronwall
Sustainable Business Developer
+46 73 736 74 71
cecilia@wearepromise.se